top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

BALETT

Klassisk balett är den äldsta typen av balett. Den är väldigt historie fokuserad och har stort fokus på kostymer och scen design som framhäver historien. Den håller sig även strikt till träningsmetoderna och vokabuläret.
Neoklassisk balett använder sig inte av historier och de strikta scen designen och kostymerna. Den har abstrakta element och är mer öppen för moderna tekniker.

bottom of page