top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

CONTEMPORARY IMPROV

En fantastiskt kurs som grundas i den abstrakta sidan av contemporary som jobbar med många olika danstekniker som hjälper dig och hitta dig själv i dansens rörelser. Vi jobbar med undersökande förhållningssätt till rörelser och skapande i nuet. Improvisation med betoning på dynamiska kvaliteter, till exempel energi, flöde och tyngd. Även kontaktimprovisation med går i klassen så var redo på det. En viktig sak vi jobbar med också är samarbete och interaktion med andra genom att följa, leda samt ge och ta impulser. Bland allt som nämndes jobbar vi mycket med rörelsekvalitéer, dynamik, kontraster, tolkning, spatial förmågan och det viktigaste; känslorna.

______

Hiphop contemporary är en blandning av de hårda, kontrollerade rörelserna från hiphopens tekniker som t.ex isolations och hits, och det mjuka, flowiga, samt tricks och teknik från contemporary. I min (Emmas) HHC är fokuset alltid på intention bakom varje rörelse, och att ge väldigt mycket frihet till eleverna i koreografierna så de kan hitta och uttrycka sig själva.

bottom of page