top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

HOUSE

House dance är en dans som kom mest från lgbtq-klubbgemenskapen till housemusik. Olika dansare tog med sina stilar för att möta housemusik och de housedanserna blev en sammanslagning av alla dessa olika stilar som böjde sig för att passa musiken i ett försök att bryta sig loss från konstruktionerna av den ursprungliga stilen de kom ifrån, och vara fri i musiken.

bottom of page